Versículos do Dia

Gimel. Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. Salmos 145:3

Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 1 João 3:1