Salmos 58

1 Spreek julle waarlik geregtigheid, o gode? Oordeel julle die mensekinders regverdig?

2 Ja, julle bedryf ongeregtighede in die hart; julle weeg op aarde die geweld van julle hande af.

3 Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af; die leuensprekers dwaal van die moederskoot af.

4 Hulle het gif soos die gif van 'n slang; soos 'n dowe adder wat sy oor toestop,

5 wat nie luister na die stem van die besweerders, van hom wat ervare is om met towerspreuke om te gaan nie.

6 o God, verbreek hulle tande in hulle mond; slaan die tande van die jong leeus uit, o HERE!

7 Laat hulle vergaan soos water wat wegloop; as hy sy pyle rig, laat hulle wees asof hulle stomp geword het.

8 Laat hulle wees soos 'n slak wat wegsmelt so ver as hy loop, soos 'n misgeboorte wat die son nie gesien het nie.

9 Voordat julle potte die doringtak gewaar word, sal Hy dit wegstorm, die rou vleis sowel as die vuurgloed.

10 Die regverdige sal bly wees as hy die wraak sien; hy sal sy voete was in die bloed van die goddelose. [ (Psalms 58:12) En die mense sal sê: Gewis, daar is vrug vir die regverdige; gewis, daar is 'n God wat op die aarde oordeel! ]

Capítulos

Bíblias