Salmos 75

1 Ons loof U, o God, ons loof, en naby is u Naam; hulle vertel u wonders.

2 As Ek die regte tydstip aangryp, oordeel k regverdig.

3 Al wankel die aarde en al sy bewoners -- k het sy pilare vasgestel. Sela.

4 Ek sê tot die onsinniges: Wees nie onsinnig nie! en tot die goddelose: Verhef die horing nie!

5 Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots uitgerekte nek nie.

6 Want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn van berghoogtes nie....

7 maar God is regter: Hy verneder die een en verhef die ander.

8 Want in die hand van die HERE is 'n beker, en die wyn skuim; dit is oorvloedig gemeng, en Hy skink daaruit; ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink.

9 Maar ‚k sal vir ewig verkondig -- ek wil psalmsing tot eer van die God van Jakob. [ (Psalms 75:11) En ek sal al die horings van die goddelose mense stukkend breek; die horings van die regverdige sal verhef word. ]

Capítulos

Bíblias