Salmos 77

1 My stem is tot God en ek roep; my stem is tot God, dat Hy na my kan luister.

2 Op die dag van my benoudheid soek ek die HERE; snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word; my siel weier om getroos te word.

3 As ek aan God dink, moet ek steun; peins ek, dan versmag my gees. Sela.

4 U hou my ooglede oop; ek is onrustig en kan nie spreek nie.

5 Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou, ou jare.

6 Ek wil dink aan my snarespel in die nag, wil peins met my hart, en my gees deurvors:

7 Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie?

8 Hou sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag?

9 Het God vergeet om genadig te wees? Of het Hy in toorn sy barmhartighede toegesluit? Sela.

10 Toe het ek gesê: Dit is my grootste bekommernis dat die regterhand van die Allerhoogste verander!

11 Ek dink aan die dade van die HERE; ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd

12 en al u werk oordink, en ek wil peins oor u dade.

13 o God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God?

14 U is die God wat wonders doen; U het u sterkte onder die volke bekend gemaak.

15 U het u volk met 'n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef. Sela.

16 Die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien, hulle het gebewe; ja, die watervloede het gesidder.

17 Die wolke het water uitgegiet, die hemele het donder laat hoor, ook het u pyle rondgevlieg.

18 U rollende donder het weerklink; bliksems het die wêreld verlig; die aarde het gesidder en gebewe.

19 U weg was in die see en u paaie in groot waters, en u spore was nie te beken nie. [ (Psalms 77:21) U het u volk soos skape gelei deur die hand van Moses en Aäron. ]

Capítulos

Bíblias