25

1 א                   ויען בלדד השחי ויאמר br

2 ב   המשל ופחד עמו    עשה שלום במרומיו br

3 ג   היש מספר לגדודיו    ועל-מי לא-יקום אורהו br

4 ד   ומה-יצדק אנוש עם-אל    ומה-יזכה ילוד אשה br

5 ה   הן עד-ירח ולא יאהיל    וכוכבים לא-זכו בעיניו br

6 ו   אף כי-אנוש רמה    ובן-אדם תולעה