10

1 א נקטה נפשי בחיי    אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי

2 ב אמר אל-אלוה אל-תרשיעני    הודיעני על מה-תריבני

3 ג הטוב לך כי תעשק--כי-תמאס יגיע כפיך    ועל-עצת רשעים הופעת

4 ד העיני בשר לך    אם-כראות אנוש תראה

5 ה הכימי אנוש ימיך    אם-שנותיך כימי גבר

6 ו כי-תבקש לעוני    ולחטאתי תדרוש

7 ז על-דעתך כי-לא ארשע    ואין מידך מציל

8 ח ידיך עצבוני ויעשוני    יחד סביב ותבלעני

9 ט זכר-נא כי-כחמר עשיתני    ואל-עפר תשיבני

10 י הלא כחלב תתיכני    וכגבנה תקפיאני

11 יא עור ובשר תלבישני    ובעצמות וגידים תשככני

12 יב חיים וחסד עשית עמדי    ופקדתך שמרה רוחי

13 יג ואלה צפנת בלבבך    ידעתי כי-זאת עמך

14 יד אם-חטאתי ושמרתני    ומעוני לא תנקני

15 טו אם רשעתי אללי לי--    וצדקתי לא-אשא ראשי שבע קלון    וראה עניי

16 טז ויגאה כשחל תצודני    ותשב תתפלא-בי

17 יז תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי    חליפות וצבא עמי

18 יח ולמה מרחם הצאתני    אגוע ועין לא-תראני

19 יט כאשר לא-הייתי אהיה    מבטן לקבר אובל

20 כ הלא-מעט ימי יחדל (וחדל)    ישית (ושית) ממני ואבליגה מעט

21 כא בטרם אלך ולא אשוב--    אל-ארץ חשך וצלמות

22 כב ארץ עפתה כמו אפל--צלמות ולא סדרים    ותפע כמו-אפל

Capítulos

Bíblias