11

1 א ויען צפר הנעמתי ויאמר

2 ב הרב דברים לא יענה    ואם-איש שפתים יצדק

3 ג בדיך מתים יחרישו    ותלעג ואין מכלם

4 ד ותאמר זך לקחי    ובר הייתי בעיניך

5 ה ואולם--מי יתן אלוה דבר    ויפתח שפתיו עמך

6 ו ויגד-לך תעלמות חכמה--    כי-כפלים לתושיה ודע--    כי-ישה לך אלוה מעונך

7 ז החקר אלוה תמצא    אם עד-תכלית שדי תמצא

8 ח גבהי שמים מה-תפעל    עמקה משאול מה-תדע

9 ט ארכה מארץ מדה    ורחבה מני-ים

10 י אם-יחלף ויסגיר    ויקהיל ומי ישיבנו

11 יא כי-הוא ידע מתי-שוא    וירא-און ולא יתבונן

12 יב ואיש נבוב ילבב    ועיר פרא אדם יולד

13 יג אם-אתה הכינות לבך    ופרשת אליו כפיך

14 יד אם-און בידך הרחיקהו    ואל-תשכן באהליך עולה

15 טו כי-אז תשא פניך ממום    והיית מצק ולא תירא

16 טז כי-אתה עמל תשכח    כמים עברו תזכר

17 יז ומצהרים יקום חלד    תעפה כבקר תהיה

18 יח ובטחת כי-יש תקוה    וחפרת לבטח תשכב

19 יט ורבצת ואין מחריד    וחלו פניך רבים

20 כ ועיני רשעים תכלינה    ומנוס אבד מנהם ותקותם מפח-נפש

Capítulos

Bíblias