14

1 א אדם ילוד אשה--    קצר ימים ושבע-רגז

2 ב כציץ יצא וימל    ויברח כצל ולא יעמוד

3 ג אף-על-זה פקחת עינך    ואתי תביא במשפט עמך

4 ד מי-יתן טהור מטמא--    לא אחד

5 ה אם חרוצים ימיו--מספר-חדשיו אתך    חקו עשית ולא יעבר

6 ו שעה מעליו ויחדל--    עד-ירצה כשכיר יומו

7 ז כי יש לעץ    תקוה אם-יכרת ועוד יחליף    וינקתו לא תחדל

8 ח אם-יזקין בארץ שרשו    ובעפר ימות גזעו

9 ט מריח מים יפרח    ועשה קציר כמו-נטע

10 י וגבר ימות ויחלש    ויגוע אדם ואיו

11 יא אזלו-מים מני-ים    ונהר יחרב ויבש

12 יב ואיש שכב    ולא-יקום עד-בלתי שמים לא יקיצו    ולא-יערו משנתם

13 יג מי יתן בשאול תצפנני--    תסתירני עד-שוב אפך תשית לי חק    ותזכרני

14 יד אם-ימות גבר    היחיה כל-ימי צבאי איחל--    עד-בוא חליפתי

15 טו תקרא ואנכי אענך    למעשה ידיך תכסף

16 טז כי-עתה צעדי תספור    לא-תשמר על-חטאתי

17 יז חתם בצרור פשעי    ותטפל על-עוני

18 יח ואולם הר-נופל יבול    וצור יעתק ממקמו

19 יט אבנים שחקו מים--    תשטף-ספיחיה עפר-ארץ ותקות אנוש    האבדת

20 כ תתקפהו לנצח ויהלך    משנה פניו ותשלחהו

21 כא יכבדו בניו ולא ידע    ויצערו ולא-יבין למו

22 כב אך-בשרו עליו יכאב    ונפשו עליו תאבל

Capítulos

Bíblias