16

1 א ויען איוב ויאמר

2 ב שמעתי כאלה רבות    מנחמי עמל כלכם

3 ג הקץ לדברי-רוח    או מה-ימריצך כי תענה

4 ד גם אנכי--    ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי--    אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם    במו ראשי

5 ה אאמצכם במו-פי    וניד שפתי יחשך

6 ו אם-אדברה לא-יחשך כאבי    ואחדלה מה-מני יהלך

7 ז אך-עתה הלאני    השמות כל-עדתי

8 ח ותקמטני לעד היה    ויקם בי כחשי בפני יענה

9 ט אפו טרף וישטמני--חרק עלי בשניו    צרי ילטש עיניו לי

10 י פערו עלי בפיהם--בחרפה הכו לחיי    יחד עלי יתמלאון

11 יא יסגירני אל אל עויל    ועל-ידי רשעים ירטני

12 יב שלו הייתי ויפרפרני--    ואחז בערפי ויפצפצני ויקימני לו    למטרה

13 יג יסבו עלי רביו--    יפלח כליותי ולא יחמל ישפך לארץ    מררתי

14 יד יפרצני פרץ על-פני-פרץ    ירץ עלי כגבור

15 טו שק תפרתי עלי גלדי    ועללתי בעפר קרני

16 טז פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי    ועל עפעפי צלמות

17 יז על לא-חמס בכפי    ותפלתי זכה

18 יח ארץ אל-תכסי דמי    ואל-יהי מקום לזעקתי

19 יט גם-עתה הנה-בשמים עדי    ושהדי במרמים

20 כ מליצי רעי    אל-אלוה דלפה עיני

21 כא ויוכח לגבר עם-אלוה    ובן-אדם לרעהו

22 כב כי-שנות מספר יאתיו    וארח לא-אשוב אהלך

Capítulos

Bíblias