17

1 א רוחי חבלה ימי נזעכו    קברים לי

2 ב אם-לא התלים עמדי    ובהמרותם תלן עיני

3 ג שימה-נא ערבני עמך    מי הוא לידי יתקע

4 ד כי-לבם צפנת משכל    על-כן לא תרמם

5 ה לחלק יגיד רעים    ועיני בניו תכלנה

6 ו והציגני למשל עמים    ותפת לפנים אהיה

7 ז ותכה מכעש עיני    ויצרי כצל כלם

8 ח ישמו ישרים על-זאת    ונקי על-חנף יתערר

9 ט ויאחז צדיק דרכו    וטהר-ידים יסיף אמץ

10 י ואולם--כלם תשבו ובאו נא    ולא-אמצא בכם חכם

11 יא ימי עברו זמתי נתקו--    מורשי לבבי

12 יב לילה ליום ישימו    אור קרוב מפני-חשך

13 יג אם-אקוה שאול ביתי    בחשך רפדתי יצועי

14 יד לשחת קראתי אבי אתה    אמי ואחתי לרמה

15 טו ואיה אפו תקותי    ותקותי מי ישורנה

16 טז בדי שאל תרדנה    אם-יחד על-עפר נחת

Capítulos

Bíblias