18

1 א ויען בלדד השחי ויאמר

2 ב עד-אנה תשימון קנצי למלין    תבינו ואחר נדבר

3 ג מדוע נחשבנו כבהמה    נטמינו בעיניכם

4 ד טרף נפשו באפו    הלמענך תעזב ארץ ויעתק-צור ממקמו

5 ה גם אור רשעים ידעך    ולא-יגה שביב אשו

6 ו אור חשך באהלו    ונרו עליו ידעך

7 ז יצרו צעדי אונו    ותשליכהו עצתו

8 ח כי-שלח ברשת ברגליו    ועל-שבכה יתהלך

9 ט יאחז בעקב פח    יחזק עליו צמים

10 י טמון בארץ חבלו    ומלכדתו עלי נתיב

11 יא סביב בעתהו בלהות    והפיצהו לרגליו

12 יב יהי-רעב אנו    ואיד נכון לצלעו

13 יג יאכל בדי עורו    יאכל בדיו בכור מות

14 יד ינתק מאהלו מבטחו    ותצעדהו למלך בלהות

15 טו תשכון באהלו מבלי-לו    יזרה על-נוהו גפרית

16 טז מתחת שרשיו יבשו    וממעל ימל קצירו

17 יז זכרו-אבד מני-ארץ    ולא-שם לו על-פני-חוץ

18 יח יהדפהו מאור אל-חשך    ומתבל ינדהו

19 יט לא נין לו ולא-נכד בעמו    ואין שריד במגוריו

20 כ על-יומו נשמו אחרנים    וקדמנים אחזו שער

21 כא אך-אלה משכנות עול    וזה מקום לא-ידע-אל

Capítulos

Bíblias