19

1 א ויען איוב ויאמר

2 ב עד-אנה תוגיון נפשי    ותדכאונני במלים

3 ג זה עשר פעמים תכלימוני    לא-תבשו תהכרו-לי

4 ד ואף-אמנם שגיתי    אתי תלין משוגתי

5 ה אם-אמנם עלי תגדילו    ותוכיחו עלי חרפתי

6 ו דעו-אפו כי-אלוה עותני    ומצודו עלי הקיף

7 ז הן אצעק חמס ולא אענה    אשוע ואין משפט

8 ח ארחי גדר ולא אעבור    ועל נתיבותי חשך ישים

9 ט כבודי מעלי הפשיט    ויסר עטרת ראשי

10 י יתצני סביב ואלך    ויסע כעץ תקותי

11 יא ויחר עלי אפו    ויחשבני לו כצריו

12 יב יחד יבאו גדודיו--ויסלו עלי דרכם    ויחנו סביב לאהלי

13 יג אחי מעלי הרחיק    וידעי אך-זרו ממני

14 יד חדלו קרובי    ומידעי שכחוני

15 טו גרי ביתי ואמהתי לזר תחשבני    נכרי הייתי בעיניהם

16 טז לעבדי קראתי ולא יענה    במו-פי אתחנן-לו

17 יז רוחי זרה לאשתי    וחנתי לבני בטני

18 יח גם-עוילים מאסו בי    אקומה וידברו-בי

19 יט תעבוני כל-מתי סודי    וזה-אהבתי נהפכו-בי

20 כ בעורי ובבשרי דבקה עצמי    ואתמלטה בעור שני

21 כא חנני חנני אתם רעי    כי יד-אלוה נגעה בי

22 כב למה תרדפני כמו-אל    ומבשרי לא תשבעו

23 כג מי-יתן אפו ויכתבון מלי    מי-יתן בספר ויחקו

24 כד בעט-ברזל ועפרת--    לעד בצור יחצבון

25 כה ואני ידעתי גאלי חי    ואחרון על-עפר יקום

26 כו ואחר עורי נקפו-זאת    ומבשרי אחזה אלוה

27 כז אשר אני אחזה-לי--ועיני ראו ולא-זר    כלו כליתי בחקי

28 כח כי תאמרו מה-נרדף-לו    ושרש דבר נמצא-בי

29 כט גורו לכם מפני-חרב--כי-חמה עונות חרב    למען תדעון שדין (שדון)

Capítulos

Bíblias