22

1 א ויען אליפז התמני ויאמר

2 ב הלאל יסכן-גבר--    כי-יסכן עלימו משכיל

3 ג החפץ לשדי כי תצדק    ואם-בצע כי-תתם דרכיך

4 ד המיראתך יכיחך    יבוא עמך במשפט

5 ה הלא רעתך רבה    ואין-קץ לעונתיך

6 ו כי-תחבל אחיך חנם    ובגדי ערומים תפשיט

7 ז לא-מים עיף תשקה    ומרעב תמנע-לחם

8 ח ואיש זרוע לו הארץ    ונשוא פנים ישב בה

9 ט אלמנות שלחת ריקם    וזרעות יתמים ידכא

10 י על-כן סביבותיך פחים    ויבהלך פחד פתאם

11 יא או-חשך לא-תראה    ושפעת-מים תכסך

12 יב הלא-אלוה גבה שמים    וראה ראש כוכבים כי-רמו

13 יג ואמרת מה-ידע אל    הבעד ערפל ישפוט

14 יד עבים סתר-לו ולא יראה    וחוג שמים יתהלך

15 טו הארח עולם תשמור--    אשר דרכו מתי-און

16 טז אשר-קמטו ולא-עת    נהר יוצק יסודם

17 יז האמרים לאל סור ממנו    ומה-יפעל שדי למו

18 יח והוא מלא בתיהם טוב    ועצת רשעים רחקה מני

19 יט יראו צדיקים וישמחו    ונקי ילעג-למו

20 כ אם-לא נכחד קימנו    ויתרם אכלה אש

21 כא הסכן-נא עמו ושלם    בהם תבואתך טובה

22 כב קח-נא מפיו תורה    ושים אמריו בלבבך

23 כג אם-תשוב עד-שדי תבנה    תרחיק עולה מאהלך

24 כד ושית-על-עפר בצר    ובצור נחלים אופיר

25 כה והיה שדי בצריך    וכסף תועפות לך

26 כו כי-אז על-שדי תתענג    ותשא אל-אלוה פניך

27 כז תעתיר אליו וישמעך    ונדריך תשלם

28 כח ותגזר-אמר ויקם לך    ועל-דרכיך נגה אור

29 כט כי-השפילו ותאמר גוה    ושח עינים יושע

30 ל ימלט אי-נקי    ונמלט בבר כפיך

Capítulos

Bíblias