23

1 א ויען איוב ויאמר

2 ב גם-היום מרי שחי    ידי כבדה על-אנחתי

3 ג מי-יתן ידעתי ואמצאהו    אבוא עד-תכונתו

4 ד אערכה לפניו משפט    ופי אמלא תוכחות

5 ה אדעה מלים יענני    ואבינה מה-יאמר לי

6 ו הברב-כח יריב עמדי    לא אך-הוא ישם בי

7 ז שם--ישר נוכח עמו    ואפלטה לנצח משפטי

8 ח הן קדם אהלך ואיננו    ואחור ולא-אבין לו

9 ט שמאול בעשתו ולא-אחז    יעטף ימין ולא אראה

10 י כי-ידע דרך עמדי    בחנני כזהב אצא

11 יא באשרו אחזה רגלי    דרכו שמרתי ולא-אט

12 יב מצות שפתיו ולא אמיש    מחקי צפנתי אמרי-פיו

13 יג והוא באחד ומי ישיבנו    ונפשו אותה ויעש

14 יד כי ישלים חקי    וכהנה רבות עמו

15 טו על-כן מפניו אבהל    אתבונן ואפחד ממנו

16 טז ואל הרך לבי    ושדי הבהילני

17 יז כי-לא נצמתי מפני-חשך    ומפני כסה-אפל

Capítulos

Bíblias