24

1 א מדוע--משדי לא-נצפנו עתים    וידעו לא-חזו ימיו

2 ב גבלות ישיגו    עדר גזלו וירעו

3 ג חמור יתומים ינהגו    יחבלו שור אלמנה

4 ד יטו אבינים מדרך    יחד חבאו עניי-ארץ

5 ה הן פראים במדבר--    יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם    לנערים

6 ו בשדה בלילו יקצירו (יקצורו)    וכרם רשע ילקשו

7 ז ערום ילינו מבלי לבוש    ואין כסות בקרה

8 ח מזרם הרים ירטבו    ומבלי מחסה חבקו-צור

9 ט יגזלו משד יתום    ועל-עני יחבלו

10 י ערום הלכו בלי לבוש    ורעבים נשאו עמר

11 יא בין-שורתם יצהירו    יקבים דרכו ויצמאו

12 יב מעיר מתים ינאקו--    ונפש-חללים תשוע ואלוה    לא-ישים תפלה

13 יג המה היו--במרדי-אור    לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו

14 יד לאור יקום רוצח--יקטל-עני ואביון    ובלילה יהי כגנב

15 טו ועין נאף שמרה נשף לאמר--    לא-תשורני עין וסתר פנים    ישים

16 טז חתר בחשך בתים    יומם חתמו-למו לא-ידעו אור

17 יז כי יחדו בקר למו צלמות    כי-יכיר בלהות צלמות

18 יח קל-הוא על-פני-מים--    תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה    דרך כרמים

19 יט ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג    שאול חטאו

20 כ ישכחהו רחם מתקו רמה--    עוד לא-יזכר ותשבר כעץ    עולה

21 כא רעה עקרה לא תלד    ואלמנה לא ייטיב

22 כב ומשך אבירים בכחו    יקום ולא-יאמין בחיין

23 כג יתן-לו לבטח וישען    ועיניהו על-דרכיהם

24 כד רומו מעט ואיננו    והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת    ימלו

25 כה ואם-לא אפו מי יכזיבני    וישם לאל מלתי

Capítulos

Bíblias