25

1 א ויען בלדד השחי ויאמר

2 ב המשל ופחד עמו    עשה שלום במרומיו

3 ג היש מספר לגדודיו    ועל-מי לא-יקום אורהו

4 ד ומה-יצדק אנוש עם-אל    ומה-יזכה ילוד אשה

5 ה הן עד-ירח ולא יאהיל    וכוכבים לא-זכו בעיניו

6 ו אף כי-אנוש רמה    ובן-אדם תולעה

Capítulos

Bíblias