26

1 א ויען איוב ויאמר

2 ב מה-עזרת ללא-כח    הושעת זרוע לא-עז

3 ג מה-יעצת ללא חכמה    ותשיה לרב הודעת

4 ד את-מי הגדת מלין    ונשמת-מי יצאה ממך

5 ה הרפאים יחוללו--    מתחת מים ושכניהם

6 ו ערום שאול נגדו    ואין כסות לאבדון

7 ז נטה צפון על-תהו    תלה ארץ על-בלימה

8 ח צרר-מים בעביו    ולא-נבקע ענן תחתם

9 ט מאחז פני-כסה    פרשז עליו עננו

10 י חק-חג על-פני-מים--    עד-תכלית אור עם-חשך

11 יא עמודי שמים ירופפו    ויתמהו מגערתו

12 יב בכחו רגע הים    ובתובנתו (ובתבונתו) מחץ רהב

13 יג ברוחו שמים שפרה    חללה ידו נחש ברח

14 יד הן-אלה קצות דרכו--    ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורתו    מי יתבונן

Capítulos

Bíblias