31

1 א ברית כרתי לעיני    ומה אתבונן על-בתולה

2 ב ומה חלק אלוה ממעל    ונחלת שדי ממרמים

3 ג הלא-איד לעול    ונכר לפעלי און

4 ד הלא-הוא יראה דרכי    וכל-צעדי יספור

5 ה אם-הלכתי עם-שוא    ותחש על-מרמה רגלי

6 ו ישקלני במאזני-צדק    וידע אלוה תמתי

7 ז אם תטה אשרי    מני הדרך ואחר עיני הלך לבי    ובכפי דבק מאום

8 ח אזרעה ואחר יאכל    וצאצאי ישרשו

9 ט אם-נפתה לבי על-אשה    ועל-פתח רעי ארבתי

10 י תטחן לאחר אשתי    ועליה יכרעון אחרין

11 יא כי-הוא (היא) זמה    והיא (והוא) עון פלילים

12 יב כי אש היא עד-אבדון תאכל    ובכל-תבואתי תשרש

13 יג אם-אמאס--משפט עבדי ואמתי    ברבם עמדי

14 יד ומה אעשה כי-יקום אל    וכי-יפקד מה אשיבנו

15 טו הלא-בבטן עשני עשהו    ויכננו ברחם אחד

16 טז אם-אמנע מחפץ דלים    ועיני אלמנה אכלה

17 יז ואכל פתי לבדי    ולא-אכל יתום ממנה

18 יח כי מנעורי גדלני כאב    ומבטן אמי אנחנה

19 יט אם-אראה אובד מבלי לבוש    ואין כסות לאביון

20 כ אם-לא ברכוני חלצו    ומגז כבשי יתחמם

21 כא אם-הניפותי על-יתום ידי    כי-אראה בשער עזרתי

22 כב כתפי משכמה תפול    ואזרעי מקנה תשבר

23 כג כי פחד אלי איד אל    ומשאתו לא אוכל

24 כד אם-שמתי זהב כסלי    ולכתם אמרתי מבטחי

25 כה אם-אשמח כי-רב חילי    וכי-כביר מצאה ידי

26 כו אם-אראה אור כי יהל    וירח יקר הלך

27 כז ויפת בסתר לבי    ותשק ידי לפי

28 כח גם-הוא עון פלילי    כי-כחשתי לאל ממעל

29 כט אם-אשמח בפיד משנאי    והתעררתי כי-מצאו רע

30 ל ולא-נתתי לחטא חכי--    לשאל באלה נפשו

31 לא אם-לא אמרו מתי אהלי    מי-יתן מבשרו לא נשבע

32 לב בחוץ לא-ילין גר    דלתי לארח אפתח

33 לג אם-כסיתי כאדם פשעי--    לטמון בחבי עוני

34 לד כי אערוץ המון רבה--    ובוז-משפחות יחתני ואדם    לא-אצא פתח

35 לה מי יתן-לי שמע לי--    הן-תוי שדי יענני וספר כתב    איש ריבי

36 לו אם-לא על-שכמי אשאנו    אענדנו עטרות לי

37 לז מספר צעדי אגידנו    כמו-נגיד אקרבנו

38 לח אם-עלי אדמתי תזעק    ויחד תלמיה יבכיון

39 לט אם-כחה אכלתי בלי-כסף    ונפש בעליה הפחתי

40 מ תחת חטה יצא חוח--ותחת-שערה באשה    תמו דברי איוב

Capítulos

Bíblias