32

1 א וישבתו שלשת האנשים האלה--    מענות את-איוב כי הוא צדיק    בעיניו

2 ב ויחר אף אליהוא בן-ברכאל הבוזי--    ממשפחת-רם באיוב חרה אפו--    על-צדקו נפשו מאלהים

3 ג ובשלשת רעיו    חרה אפו על אשר לא-מצאו מענה--    וירשיעו את-איוב

4 ד ואליהו--חכה את-איוב בדברים    כי זקנים-המה ממנו לימים

5 ה וירא אליהוא--כי אין מענה בפי שלשת האנשים    ויחר אפו

6 ו ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי--    ויאמר צעיר אני לימים    ואתם ישישים על-כן זחלתי ואירא    מחות דעי אתכם

7 ז אמרתי ימים ידברו    ורב שנים ידיעו חכמה

8 ח אכן רוח-היא באנוש    ונשמת שדי תבינם

9 ט לא-רבים יחכמו    וזקנים יבינו משפט

10 י לכן אמרתי שמעה-לי    אחוה דעי אף-אני

11 יא הן הוחלתי לדבריכם--אזין עד-תבונתיכם    עד-תחקרון מלין

12 יב ועדיכם אתבונן    והנה אין לאיוב מוכיח--עונה אמריו מכם

13 יג פן-תאמרו מצאנו חכמה    אל ידפנו לא-איש

14 יד ולא-ערך אלי מלין    ובאמריכם לא אשיבנו

15 טו חתו לא-ענו עוד    העתיקו מהם מלים

16 טז והוחלתי כי-לא ידברו    כי עמדו לא-ענו עוד

17 יז אענה אף-אני חלקי    אחוה דעי אף-אני

18 יח כי מלתי מלים    הציקתני רוח בטני

19 יט הנה-בטני--כיין לא-יפתח    כאבות חדשים יבקע

20 כ אדברה וירוח-לי    אפתח שפתי ואענה

21 כא אל-נא אשא פני-איש    ואל-אדם לא אכנה

22 כב כי לא ידעתי אכנה    כמעט ישאני עשני

Capítulos

Bíblias