33

1 א ואולם--שמע-נא איוב מלי    וכל-דברי האזינה

2 ב הנה-נא פתחתי פי    דברה לשוני בחכי

3 ג ישר-לבי אמרי    ודעת שפתי ברור מללו

4 ד רוח-אל עשתני    ונשמת שדי תחיני

5 ה אם-תוכל השיבני    ערכה לפני התיצבה

6 ו הן-אני כפיך לאל    מחמר קרצתי גם-אני

7 ז הנה אמתי לא תבעתך    ואכפי עליך לא-יכבד

8 ח אך אמרת באזני    וקול מלין אשמע

9 ט זך אני בלי-פשע    חף אנכי ולא עון לי

10 י הן תנואות עלי ימצא    יחשבני לאויב לו

11 יא ישם בסד רגלי    ישמר כל-ארחתי

12 יב הן-זאת לא-צדקת אענך    כי-ירבה אלוה מאנוש

13 יג מדוע אליו ריבות    כי כל-דבריו לא יענה

14 יד כי-באחת ידבר-אל    ובשתים לא ישורנה

15 טו בחלום חזיון לילה--בנפל תרדמה על-אנשים    בתנומות עלי משכב

16 טז אז יגלה אזן אנשים    ובמסרם יחתם

17 יז להסיר אדם מעשה    וגוה מגבר יכסה

18 יח יחשך נפשו מני-שחת    וחיתו מעבר בשלח

19 יט והוכח במכאוב על-משכבו    וריב (ורוב) עצמיו אתן

20 כ וזהמתו חיתו לחם    ונפשו מאכל תאוה

21 כא יכל בשרו מראי    ושפי (ושפו) עצמתיו לא ראו

22 כב ותקרב לשחת נפשו    וחיתו לממתים

23 כג אם-יש עליו מלאך--מליץ אחד מני-אלף    להגיד לאדם ישרו

24 כד ויחננו--ויאמר פדעהו מרדת שחת    מצאתי כפר

25 כה רטפש בשרו מנער    ישוב לימי עלומיו

26 כו יעתר אל-אלוה וירצהו    וירא פניו בתרועה וישב לאנוש    צדקתו

27 כז ישר על-אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי    ולא-שוה לי

28 כח פדה נפשי (נפשו) מעבר בשחת    וחיתי (וחיתו) באור תראה

29 כט הן-כל-אלה יפעל-אל--    פעמים שלוש עם-גבר

30 ל להשיב נפשו מני-שחת--    לאור באור החיים

31 לא הקשב איוב שמע-לי    החרש ואנכי אדבר

32 לב אם-יש-מלין השיבני    דבר כי-חפצתי צדקך

33 לג אם-אין אתה שמע-לי    החרש ואאלפך חכמה

Capítulos

Bíblias