34

1 א ויען אליהוא ויאמר

2 ב שמעו חכמים מלי    וידעים האזינו לי

3 ג כי-אזן מלין תבחן    וחך יטעם לאכל

4 ד משפט נבחרה-לנו    נדעה בינינו מה-טוב

5 ה כי-אמר איוב צדקתי    ואל הסיר משפטי

6 ו על-משפטי אכזב    אנוש חצי בלי-פשע

7 ז מי-גבר כאיוב    ישתה-לעג כמים

8 ח וארח לחברה עם-פעלי און    וללכת עם-אנשי-רשע

9 ט כי-אמר לא יסכן-גבר--    ברצתו עם-אלהים

10 י לכן אנשי לבב--    שמעו-לי חללה לאל מרשע    ושדי מעול

11 יא כי פעל אדם ישלם-לו    וכארח איש ימצאנו

12 יב אף-אמנם אל לא-ירשיע    ושדי לא-יעות משפט

13 יג מי-פקד עליו ארצה    ומי שם תבל כלה

14 יד אם-ישים אליו לבו    רוחו ונשמתו אליו יאסף

15 טו יגוע כל-בשר יחד    ואדם על-עפר ישוב

16 טז ואם-בינה שמעה-זאת    האזינה לקול מלי

17 יז האף שונא משפט יחבוש    ואם-צדיק כביר תרשיע

18 יח האמר למלך בליעל--    רשע אל-נדיבים

19 יט אשר לא-נשא פני שרים    ולא נכר-שוע לפני-דל כי-מעשה ידיו    כלם

20 כ רגע ימתו--    וחצות לילה יגעשו עם ויעברו    ויסירו אביר לא ביד

21 כא כי-עיניו על-דרכי-איש    וכל-צעדיו יראה

22 כב אין-חשך ואין צלמות--    להסתר שם פעלי און

23 כג כי לא על-איש ישים עוד--    להלך אל-אל במשפט

24 כד ירע כבירים לא-חקר    ויעמד אחרים תחתם

25 כה לכן--יכיר מעבדיהם    והפך לילה וידכאו

26 כו תחת-רשעים ספקם--    במקום ראים

27 כז אשר על-כן סרו מאחריו    וכל-דרכיו לא השכילו

28 כח להביא עליו צעקת-דל    וצעקת עניים ישמע

29 כט והוא ישקט ומי ירשע--    ויסתר פנים ומי ישורנו ועל-גוי ועל-אדם    יחד

30 ל ממלך אדם חנף--    ממקשי עם

31 לא כי-אל-אל האמר נשאתי--    לא אחבל

32 לב בלעדי אחזה אתה הרני    אם-עול פעלתי לא אסיף

33 לג המעמך ישלמנה כי-מאסת--כי-אתה תבחר ולא-אני    ומה-ידעת דבר

34 לד אנשי לבב יאמרו לי    וגבר חכם שמע לי

35 לה איוב לא-בדעת ידבר    ודבריו לא בהשכיל

36 לו אבי--יבחן איוב עד-נצח    על-תשבת באנשי-און

37 לז כי יסיף על-חטאתו פשע בינינו יספוק    וירב אמריו לאל

Capítulos

Bíblias