35

1 א ויען אליהו ויאמר

2 ב הזאת חשבת למשפט    אמרת צדקי מאל

3 ג כי-תאמר מה-יסכן-לך    מה-אעיל מחטאתי

4 ד אני אשיבך מלין--    ואת-רעיך עמך

5 ה הבט שמים וראה    ושור שחקים גבהו ממך

6 ו אם-חטאת מה-תפעל-בו    ורבו פשעיך מה-תעשה-לו

7 ז אם-צדקת מה-תתן-לו    או מה-מידך יקח

8 ח לאיש-כמוך רשעך    ולבן-אדם צדקתך

9 ט מרב עשוקים יזעיקו    ישועו מזרוע רבים

10 י ולא-אמר--איה אלוה עשי    נתן זמרות בלילה

11 יא מלפנו מבהמות ארץ    ומעוף השמים יחכמנו

12 יב שם יצעקו ולא יענה--    מפני גאון רעים

13 יג אך-שוא לא-ישמע אל    ושדי לא ישורנה

14 יד אף כי-תאמר לא תשורנו    דין לפניו ותחולל לו

15 טו ועתה--כי-אין פקד אפו    ולא-ידע בפש מאד

16 טז ואיוב הבל יפצה-פיהו    בבלי-דעת מלין יכבר

Capítulos

Bíblias