36

1 א ויסף אליהוא ויאמר

2 ב כתר-לי זעיר ואחוך    כי עוד לאלוה מלים

3 ג אשא דעי למרחוק    ולפעלי אתן-צדק

4 ד כי-אמנם לא-שקר מלי    תמים דעות עמך

5 ה הן-אל כביר ולא ימאס    כביר כח לב

6 ו לא-יחיה רשע    ומשפט עניים יתן

7 ז לא-יגרע מצדיק    עיניו ואת-מלכים לכסא    וישיבם לנצח ויגבהו

8 ח ואם-אסורים בזקים    ילכדון בחבלי-עני

9 ט ויגד להם פעלם    ופשעיהם כי יתגברו

10 י ויגל אזנם למוסר    ויאמר כי-ישובון מאון

11 יא אם-ישמעו ויעבדו    יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים

12 יב ואם-לא ישמעו בשלח יעברו    ויגועו בבלי-דעת

13 יג וחנפי-לב ישימו אף    לא ישועו כי אסרם

14 יד תמת בנער נפשם    וחיתם בקדשים

15 טו יחלץ עני בעניו    ויגל בלחץ אזנם

16 טז ואף הסיתך מפי-צר--    רחב לא-מוצק תחתיה ונחת שלחנך    מלא דשן

17 יז ודין-רשע מלאת    דין ומשפט יתמכו

18 יח כי-חמה פן-יסיתך בספק    ורב-כפר אל-יטך

19 יט היערך שועך לא בצר    וכל מאמצי-כח

20 כ אל-תשאף הלילה--    לעלות עמים תחתם

21 כא השמר אל-תפן אל-און    כי-על-זה בחרת מעני

22 כב הן-אל ישגיב בכחו    מי כמהו מורה

23 כג מי-פקד עליו דרכו    ומי-אמר פעלת עולה

24 כד זכר כי-תשגיא פעלו--    אשר שררו אנשים

25 כה כל-אדם חזו-בו    אנוש יביט מרחוק

26 כו הן-אל שגיא ולא נדע    מספר שניו ולא-חקר

27 כז כי יגרע נטפי-מים    יזקו מטר לאדו

28 כח אשר-יזלו שחקים    ירעפו עלי אדם רב

29 כט אף אם-יבין מפרשי-עב    תשאות סכתו

30 ל הן-פרש עליו אורו    ושרשי הים כסה

31 לא כי-בם ידין עמים    יתן-אכל למכביר

32 לב על-כפים כסה-אור    ויצו עליה במפגיע

33 לג יגיד עליו רעו    מקנה אף על-עולה

Capítulos

Bíblias