37

1 א אף-לזאת יחרד לבי    ויתר ממקומו

2 ב שמעו שמוע ברגז קלו    והגה מפיו יצא

3 ג תחת-כל-השמים ישרהו    ואורו על-כנפות הארץ

4 ד אחריו ישאג-קול--    ירעם בקול גאונו ולא יעקבם    כי-ישמע קולו

5 ה ירעם אל בקולו נפלאות    עשה גדלות ולא נדע

6 ו כי לשלג יאמר--    הוא-ארץ וגשם מטר    וגשם מטרות עזו

7 ז ביד-כל-אדם יחתום--    לדעת כל-אנשי מעשהו

8 ח ותבוא חיה במו-ארב    ובמעונתיה תשכן

9 ט מן-החדר תבוא סופה    וממזרים קרה

10 י מנשמת-אל יתן-קרח    ורחב מים במוצק

11 יא אף-ברי יטריח עב    יפיץ ענן אורו

12 יב והוא מסבות מתהפך בתחבולתו    לפעלם כל אשר יצום    על-פני תבל ארצה

13 יג אם-לשבט אם-לארצו--    אם-לחסד ימצאהו

14 יד האזינה זאת איוב    עמד והתבונן נפלאות אל

15 טו התדע בשום-אלוה עליהם    והפיע אור עננו

16 טז התדע על-מפלשי-עב    מפלאות תמים דעים

17 יז אשר-בגדיך חמים--    בהשקט ארץ מדרום

18 יח תרקיע עמו לשחקים    חזקים כראי מוצק

19 יט הודיענו מה-נאמר לו    לא-נערך מפני-חשך

20 כ היספר-לו כי אדבר    אם-אמר איש כי יבלע

21 כא ועתה לא ראו אור--    בהיר הוא בשחקים ורוח עברה    ותטהרם

22 כב מצפון זהב יאתה    על-אלוה נורא הוד

23 כג שדי לא-מצאנהו שגיא-כח    ומשפט ורב-צדקה לא יענה

24 כד לכן יראוהו אנשים    לא-יראה כל-חכמי-לב

Capítulos

Bíblias