39

1 א הידעת--עת לדת יעלי-סלע    חלל אילות תשמר

2 ב תספר ירחים תמלאנה    וידעת עת לדתנה

3 ג תכרענה ילדיהן תפלחנה    חבליהם תשלחנה

4 ד יחלמו בניהם ירבו בבר    יצאו ולא-שבו למו

5 ה מי-שלח פרא חפשי    ומסרות ערוד מי פתח

6 ו אשר-שמתי ערבה ביתו    ומשכנותיו מלחה

7 ז ישחק להמון קריה    תשאות נגש לא ישמע

8 ח יתור הרים מרעהו    ואחר כל-ירוק ידרוש

9 ט היאבה רים עבדך    אם-ילין על-אבוסך

10 י התקשר-רים בתלם עבתו    אם-ישדד עמקים אחריך

11 יא התבטח-בו כי-רב כחו    ותעזב אליו יגיעך

12 יב התאמין בו כי-ישוב (ישיב) זרעך    וגרנך יאסף

13 יג כנף-רננים נעלסה    אם-אברה חסידה ונצה

14 יד כי-תעזב לארץ בציה    ועל-עפר תחמם

15 טו ותשכח כי-רגל תזורה    וחית השדה תדושה

16 טז הקשיח בניה ללא-לה    לריק יגיעה בלי-פחד

17 יז כי-השה אלוה חכמה    ולא-חלק לה בבינה

18 יח כעת במרום תמריא    תשחק לסוס ולרכבו

19 יט התתן לסוס גבורה    התלביש צוארו רעמה

20 כ התרעישנו כארבה    הוד נחרו אימה

21 כא יחפרו בעמק וישיש בכח    יצא לקראת-נשק

22 כב ישחק לפחד ולא יחת    ולא-ישוב מפני-חרב

23 כג עליו תרנה אשפה    להב חנית וכידון

24 כד ברעש ורגז יגמא-ארץ    ולא-יאמין כי-קול שופר

25 כה בדי שפר יאמר האח--    ומרחוק יריח מלחמה רעם שרים    ותרועה

26 כו המבינתך יאבר-נץ    יפרש כנפו לתימן

27 כז אם-על-פיך יגביה נשר    וכי ירים קנו

28 כח סלע ישכן ויתלנן--    על שן-סלע ומצודה

29 כט משם חפר-אכל    למרחוק עיניו יביטו

30 ל ואפרחו יעלעו-דם    ובאשר חללים שם הוא

Capítulos

Bíblias