4

1 א ויען אליפז התימני ויאמר

2 ב הנסה דבר אליך תלאה    ועצר במלין מי יוכל

3 ג הנה יסרת רבים    וידים רפות תחזק

4 ד כושל יקימון מליך    וברכים כרעות תאמץ

5 ה כי עתה תבוא אליך ותלא    תגע עדיך ותבהל

6 ו הלא יראתך כסלתך    תקותך ותם דרכיך

7 ז זכר-נא--מי הוא נקי אבד    ואיפה ישרים נכחדו

8 ח כאשר ראיתי חרשי און    וזרעי עמל יקצרהו

9 ט מנשמת אלוה יאבדו    ומרוח אפו יכלו

10 י שאגת אריה וקול שחל    ושני כפירים נתעו

11 יא ליש אבד מבלי-טרף    ובני לביא יתפרדו

12 יב ואלי דבר יגנב    ותקח אזני שמץ מנהו

13 יג בשעפים מחזינות לילה    בנפל תרדמה על-אנשים

14 יד פחד קראני ורעדה    ורב עצמותי הפחיד

15 טו ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי

16 טז יעמד ולא אכיר מראהו--    תמונה לנגד עיני דממה וקול    אשמע

17 יז האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר

18 יח הן בעבדיו לא יאמין    ובמלאכיו ישים תהלה

19 יט אף שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם    ידכאום לפני-עש

20 כ מבקר לערב יכתו    מבלי משים לנצח יאבדו

21 כא הלא-נסע יתרם בם    ימותו ולא בחכמה

Capítulos

Bíblias