40

1 א ויען יהוה את-איוב ויאמר

2 ב הרב עם-שדי יסור    מוכיח אלוה יעננה

3 ג ויען איוב את-יהוה ויאמר

4 ד הן קלתי מה אשיבך    ידי שמתי למו-פי

5 ה אחת דברתי ולא אענה    ושתים ולא אוסיף

6 ו ויען-יהוה את-איוב מנסערה (מן סערה)    ויאמר

7 ז אזר-נא כגבר חלציך    אשאלך והודיעני

8 ח האף תפר משפטי    תרשיעני למען תצדק

9 ט ואם-זרוע כאל לך    ובקול כמהו תרעם

10 י עדה נא גאון וגבה    והוד והדר תלבש

11 יא הפץ עברות אפך    וראה כל-גאה והשפילהו

12 יב ראה כל-גאה הכניעהו    והדך רשעים תחתם

13 יג טמנם בעפר יחד    פניהם חבש בטמון

14 יד וגם-אני אודך    כי-תושע לך ימינך

15 טו הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך    חציר כבקר יאכל

16 טז הנה-נא כחו במתניו    ואונו בשרירי בטנו

17 יז יחפץ זנבו כמו-ארז    גידי פחדו ישרגו

18 יח עצמיו אפיקי נחשה    גרמיו כמטיל ברזל

19 יט הוא ראשית דרכי-אל    העשו יגש חרבו

20 כ כי-בול הרים ישאו-לו    וכל-חית השדה ישחקו-שם

21 כא תחת-צאלים ישכב--    בסתר קנה ובצה

22 כב יסכהו צאלים צללו    יסבוהו ערבי-נחל

23 כג הן יעשק נהר לא יחפוז    יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו

24 כד בעיניו יקחנו    במוקשים ינקב-אף [ (Job 40:25) כה  תמשך לויתן בחכה    ובחבל תשקיע לשנו ] [ (Job 40:26) כו  התשים אגמן באפו    ובחוח תקב לחיו ] [ (Job 40:27) כז  הירבה אליך תחנונים    אם-ידבר אליך רכות ] [ (Job 40:28) כח  היכרת ברית עמך    תקחנו לעבד עולם ] [ (Job 40:29) כט  התשחק-בו כצפור    ותקשרנו לנערותיך ] [ (Job 40:30) ל  יכרו עליו חברים    יחצוהו בין כנענים ] [ (Job 40:31) לא  התמלא בשכות עורו    ובצלצל דגים ראשו ] [ (Job 40:32) לב  שים-עליו כפך    זכר מלחמה אל-תוסף ]

Capítulos

Bíblias