41

1 א הן-תחלתו נכזבה    הגם אל-מראיו יטל

2 ב לא-אכזר כי יעורנו    ומי הוא לפני יתיצב

3 ג מי הקדימני ואשלם    תחת כל-השמים לי-הוא

4 ד לא- (לו-) אחריש בדיו    ודבר-גבורות וחין ערכו

5 ה מי-גלה פני לבושו    בכפל רסנו מי יבוא

6 ו דלתי פניו מי פתח    סביבות שניו אימה

7 ז גאוה אפיקי מגנים    סגור חותם צר

8 ח אחד באחד יגשו    ורוח לא-יבא ביניהם

9 ט איש-באחיהו ידבקו    יתלכדו ולא יתפרדו

10 י עטישתיו תהל אור    ועיניו כעפעפי-שחר

11 יא מפיו לפידים יהלכו    כידודי אש יתמלטו

12 יב מנחיריו יצא עשן--    כדוד נפוח ואגמן

13 יג נפשו גחלים תלהט    ולהב מפיו יצא

14 יד בצוארו ילין עז    ולפניו תדוץ דאבה

15 טו מפלי בשרו דבקו    יצוק עליו בל-ימוט

16 טז לבו יצוק כמו-אבן    ויצוק כפלח תחתית

17 יז משתו יגורו אלים    משברים יתחטאו

18 יח משיגהו חרב בלי תקום    חנית מסע ושריה

19 יט יחשב לתבן ברזל    לעץ רקבון נחושה

20 כ לא-יבריחנו בן-קשת    לקש נהפכו-לו אבני-קלע

21 כא כקש נחשבו תותח    וישחק לרעש כידון

22 כב תחתיו חדודי חרש    ירפד חרוץ עלי-טיט

23 כג ירתיח כסיר מצולה    ים ישים כמרקחה

24 כד אחריו יאיר נתיב    יחשב תהום לשיבה

25 כה אין-על-עפר משלו    העשו לבלי-חת

26 כו את-כל-גבה יראה    הוא מלך על-כל-בני-שחץ

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Capítulos

Bíblias