42

1 א ויען איוב את-יהוה ויאמר

2 ב ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה

3 ג מי זה מעלים עצה--    בלי-דעת לכן הגדתי ולא אבין    נפלאות ממני ולא אדע

4 ד שמע-נא ואנכי אדבר    אשאלך והודיעני

5 ה לשמע-אזן שמעתיך    ועתה עיני ראתך

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capítulos

Bíblias