5

1 א קרא-נא היש עונך    ואל-מי מקדשים תפנה

2 ב כי-לאויל יהרג-כעש    ופתה תמית קנאה

3 ג אני-ראיתי אויל משריש    ואקוב נוהו פתאם

4 ד ירחקו בניו מישע    וידכאו בשער ואין מציל

5 ה אשר קצירו רעב יאכל--ואל-מצנים יקחהו    ושאף צמים חילם

6 ו כי לא-יצא מעפר און    ומאדמה לא-יצמח עמל

7 ז כי-אדם לעמל יולד    ובני-רשף יגביהו עוף

8 ח אולם--אני אדרש אל-אל    ואל-אלהים אשים דברתי

9 ט עשה גדלות ואין חקר    נפלאות עד-אין מספר

10 י הנתן מטר על-פני-ארץ    ושלח מים על-פני חוצות

11 יא לשום שפלים למרום    וקדרים שגבו ישע

12 יב מפר מחשבות ערומים    ולא-תעשנה ידיהם תשיה

13 יג לכד חכמים בערמם    ועצת נפתלים נמהרה

14 יד יומם יפגשו-חשך    וכלילה ימששו בצהרים

15 טו וישע מחרב מפיהם    ומיד חזק אביון

16 טז ותהי לדל תקוה    ועלתה קפצה פיה

17 יז הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה    ומוסר שדי אל-תמאס

18 יח כי הוא יכאיב ויחבש    ימחץ וידו תרפינה

19 יט בשש צרות יצילך    ובשבע לא-יגע בך רע

20 כ ברעב פדך ממות    ובמלחמה מידי חרב

21 כא בשוט לשון תחבא    ולא-תירא משד כי יבוא

22 כב לשד ולכפן תשחק    ומחית הארץ אל-תירא

23 כג כי עם-אבני השדה בריתך    וחית השדה השלמה-לך

24 כד וידעת כי-שלום אהלך    ופקדת נוך ולא תחטא

25 כה וידעת כי-רב זרעך    וצאצאיך כעשב הארץ

26 כו תבוא בכלח אלי-קבר    כעלות גדיש בעתו

27 כז הנה-זאת חקרנוה כן-היא    שמענה ואתה דע-לך

Capítulos

Bíblias