6

1 א ויען איוב ויאמר

2 ב לו--שקול ישקל כעשי    והיתי (והותי) במאזנים ישאו-יחד

3 ג כי-עתה--מחול ימים יכבד    על-כן דברי לעו

4 ד כי חצי שדי עמדי--אשר חמתם שתה רוחי    בעותי אלוה יערכוני

5 ה הינהק-פרא עלי-דשא    אם יגעה-שור על-בלילו

6 ו היאכל תפל מבלי-מלח    אם-יש-טעם בריר חלמות

7 ז מאנה לנגוע נפשי    המה כדוי לחמי

8 ח מי-יתן תבוא שאלתי    ותקותי יתן אלוה

9 ט ויאל אלוה וידכאני    יתר ידו ויבצעני

10 י ותהי-עוד נחמתי--    ואסלדה בחילה לא יחמול כי-לא כחדתי    אמרי קדוש

11 יא מה-כחי כי-איחל    ומה-קצי כי-אאריך נפשי

12 יב אם-כח אבנים כחי    אם-בשרי נחוש

13 יג האם אין עזרתי בי    ותשיה נדחה ממני

14 יד למס מרעהו חסד    ויראת שדי יעזוב

15 טו אחי בגדו כמו-נחל    כאפיק נחלים יעברו

16 טז הקדרים מני-קרח    עלימו יתעלם-שלג

17 יז בעת יזרבו נצמתו    בחמו נדעכו ממקומם

18 יח ילפתו ארחות דרכם    יעלו בתהו ויאבדו

19 יט הביטו ארחות תמא    הליכת שבא קוו-למו

20 כ בשו כי-בטח    באו עדיה ויחפרו

21 כא כי-עתה הייתם לא    תראו חתת ותיראו

22 כב הכי-אמרתי הבו לי    ומכחכם שחדו בעדי

23 כג ומלטוני מיד-צר    ומיד עריצים תפדוני

24 כד הורוני ואני אחריש    ומה-שגיתי הבינו לי

25 כה מה-נמרצו אמרי-ישר    ומה-יוכיח הוכח מכם

26 כו הלהוכח מלים תחשבו    ולרוח אמרי נואש

27 כז אף-על-יתום תפילו    ותכרו על-ריעכם

28 כח ועתה הואילו פנו-בי    ועל-פניכם אם-אכזב

29 כט שובו-נא אל-תהי עולה    ושבי (ושבו) עוד צדקי-בה

30 ל היש-בלשוני עולה    אם-חכי לא-יבין הוות

Capítulos

Bíblias