8

1 א ויען בלדד השוחי ויאמר

2 ב עד-אן תמלל-אלה    ורוח כביר אמרי-פיך

3 ג האל יעות משפט    ואם-שדי יעות-צדק

4 ד אם-בניך חטאו-לו    וישלחם ביד-פשעם

5 ה אם-אתה תשחר אל-אל    ואל-שדי תתחנן

6 ו אם-זך וישר אתה    כי-עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך

7 ז והיה ראשיתך מצער    ואחריתך ישגה מאד

8 ח כי-שאל-נא לדר רישון    וכונן לחקר אבותם

9 ט כי-תמול אנחנו ולא נדע    כי צל ימינו עלי-ארץ

10 י הלא-הם יורוך יאמרו לך    ומלבם יוצאו מלים

11 יא היגאה-גמא בלא בצה    ישגה-אחו בלי-מים

12 יב עדנו באבו לא יקטף    ולפני כל-חציר ייבש

13 יג כן--ארחות כל-שכחי אל    ותקות חנף תאבד

14 יד אשר-יקוט כסלו    ובית עכביש מבטחו

15 טו ישען על-ביתו ולא יעמד    יחזיק בו ולא יקום

16 טז רטב הוא לפני-שמש    ועל גנתו ינקתו תצא

17 יז על-גל שרשיו יסבכו    בית אבנים יחזה

18 יח אם-יבלענו ממקמו    וכחש בו לא ראיתיך

19 יט הן-הוא משוש דרכו    ומעפר אחר יצמחו

20 כ הן-אל לא ימאס-תם    ולא-יחזיק ביד-מרעים

21 כא עד-ימלה שחוק פיך    ושפתיך תרועה

22 כב שנאיך ילבשו-בשת    ואהל רשעים איננו

Capítulos

Bíblias