9

1 א ויען איוב ויאמר

2 ב אמנם ידעתי כי-כן    ומה-יצדק אנוש עם-אל

3 ג אם-יחפץ לריב עמו--    לא-יעננו אחת מני-אלף

4 ד חכם לבב ואמיץ כח--    מי-הקשה אליו וישלם

5 ה המעתיק הרים ולא ידעו--    אשר הפכם באפו

6 ו המרגיז ארץ ממקומה    ועמודיה יתפלצון

7 ז האמר לחרס ולא יזרח    ובעד כוכבים יחתם

8 ח נטה שמים לבדו    ודורך על-במתי ים

9 ט עשה-עש כסיל וכימה    וחדרי תמן

10 י עשה גדלות עד-אין חקר    ונפלאות עד-אין מספר

11 יא הן יעבר עלי ולא אראה    ויחלף ולא-אבין לו

12 יב הן יחתף מי ישיבנו    מי-יאמר אליו מה-תעשה

13 יג אלוה לא-ישיב אפו    תחתו שחחו עזרי רהב

14 יד אף כי-אנכי אעננו    אבחרה דברי עמו

15 טו אשר אם-צדקתי לא אענה    למשפטי אתחנן

16 טז אם-קראתי ויענני--    לא-אאמין כי-יאזין קולי

17 יז אשר-בשערה ישופני    והרבה פצעי חנם

18 יח לא-יתנני השב רוחי    כי ישבעני ממררים

19 יט אם-לכח אמיץ הנה    ואם-למשפט מי יועידני

20 כ אם-אצדק פי ירשיעני    תם-אני ויעקשני

21 כא תם-אני לא-אדע נפשי    אמאס חיי

22 כב אחת היא    על-כן אמרתי--תם ורשע הוא מכלה

23 כג אם-שוט ימית פתאם--    למסת נקים ילעג

24 כד ארץ נתנה ביד-רשע--    פני-שפטיה יכסה אם-לא אפוא    מי-הוא

25 כה וימי קלו מני-רץ    ברחו לא-ראו טובה

26 כו חלפו עם-אניות אבה    כנשר יטוש עלי-אכל

27 כז אם-אמרי אשכחה שיחי    אעזבה פני ואבליגה

28 כח יגרתי כל-עצבתי    ידעתי כי-לא תנקני

29 כט אנכי ארשע    למה-זה הבל איגע

30 ל אם-התרחצתי במו- (במי-) שלג    והזכותי בבר כפי

31 לא אז בשחת תטבלני    ותעבוני שלמותי

32 לב כי-לא-איש כמוני אעננו    נבוא יחדו במשפט

33 לג לא יש-בינינו מוכיח--    ישת ידו על-שנינו

34 לד יסר מעלי שבטו    ואמתו אל-תבעתני

35 לה אדברה ולא איראנו    כי לא-כן אנכי עמדי

Capítulos

Bíblias