22 כב ואת זכר--לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא

Levítico 18:22