Salmos 130

1 א שיר המעלות ממעמקים קראתיך    יהוה

2 ב אדני    שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות--    לקול תחנוני

3 ג אם-עונות תשמר-יה--    אדני מי יעמד

4 ד כי-עמך הסליחה--    למען תורא

5 ה קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי

6 ו נפשי לאדני--    משמרים לבקר שמרים לבקר

7 ז יחל ישראל אל-יהוה    כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות

8 ח והוא יפדה את-ישראל--    מכל עונתיו

Capítulos

Bíblias