Salmos 131

1 א שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי--    ולא-רמו עיני ולא-הלכתי    בגדלות ובנפלאות ממני

2 ב אם-לא שויתי ודוממתי--    נפשי כגמל עלי אמו    כגמל עלי נפשי

3 ג יחל ישראל אל-יהוה--    מעתה ועד-עולם

Capítulos

Bíblias