Salmos 134

1 א שיר המעלות הנה ברכו את-יהוה    כל-עבדי יהוה-- העמדים בבית-יהוה    בלילות

2 ב שאו-ידכם קדש    וברכו את-יהוה

3 ג יברכך יהוה מציון    עשה שמים וארץ

Capítulos

Bíblias