Salmos 138

1 א לדוד  אודך בכל-לבי    נגד אלהים אזמרך

2 ב אשתחוה אל-היכל קדשך    ואודה את-שמך-- על-חסדך    ועל-אמתך כי-הגדלת על-כל-שמך    אמרתך

3 ג ביום קראתי ותענני    תרהבני בנפשי עז

4 ד יודוך יהוה כל-מלכי-ארץ    כי שמעו אמרי-פיך

5 ה וישירו בדרכי יהוה    כי-גדול כבוד יהוה

6 ו כי-רם יהוה ושפל יראה    וגבה ממרחק יידע

7 ז אם-אלך בקרב צרה--    תחיני על אף איבי תשלח ידך    ותושיעני ימינך

8 ח יהוה יגמר בעדי    יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל-תרף

Capítulos

Bíblias