Salmos 4

1 א למנצח בנגינות מזמור לדוד

2 ב בקראי ענני אלהי צדקי--בצר הרחבת לי    חנני ושמע תפלתי

3 ג בני איש עד-מה כבודי לכלמה--תאהבון ריק    תבקשו כזב סלה

4 ד ודעו--כי-הפלה יהוה חסיד לו    יהוה ישמע בקראי אליו

5 ה רגזו ואל-תחטאו    אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה

6 ו זבחו זבחי-צדק    ובטחו אל-יהוה

7 ז רבים אמרים מי-יראנו-טוב    נסה עלינו אור פניך יהוה

8 ח נתתה שמחה בלבי    מעת דגנם ותירושם רבו [ (Psalms 4:9) ט  בשלום יחדו אשכבה ואישן    כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני ]

Capítulos

Bíblias