Salmos 55

1 א למנצח בנגינת משכיל לדוד

2 ב האזינה אלהים תפלתי    ואל-תתעלם מתחנתי

3 ג הקשיבה לי וענני    אריד בשיחי ואהימה

4 ד מקול אויב--מפני עקת רשע    כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני

5 ה לבי יחיל בקרבי    ואימות מות נפלו עלי

6 ו יראה ורעד יבא בי    ותכסני פלצות

7 ז ואמר--מי-יתן-לי אבר כיונה    אעופה ואשכנה

8 ח הנה ארחיק נדד    אלין במדבר סלה

9 ט אחישה מפלט לי--    מרוח סעה מסער

10 י בלע אדני פלג לשונם    כי-ראיתי חמס וריב בעיר

11 יא יומם ולילה--יסובבה על-חומתיה    ואון ועמל בקרבה

12 יב הוות בקרבה    ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה

13 יג כי לא-אויב יחרפני    ואשא לא-משנאי עלי הגדיל    ואסתר ממנו

14 יד ואתה אנוש כערכי    אלופי ומידעי

15 טו אשר יחדו נמתיק סוד    בבית אלהים נהלך ברגש

16 טז ישימות (ישי מות) עלימו--ירדו שאול חיים    כי-רעות במגורם בקרבם

17 יז אני אל-אלהים אקרא    ויהוה יושיעני

18 יח ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה    וישמע קולי

19 יט פדה בשלום נפשי מקרב-לי    כי-ברבים היו עמדי

20 כ ישמע אל ויענם--    וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו    ולא יראו אלהים

21 כא שלח ידיו בשלמיו    חלל בריתו

22 כב חלקו מחמאת פיו--    וקרב-לבו רכו דבריו משמן    והמה פתחות

23 כג השלך על-יהוה יהבך--    והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט--    לצדיק [ (Psalms 55:24) כד  ואתה אלהים    תורדם לבאר שחת-- אנשי דמים ומרמה    לא-יחצו ימיהם ואני    אבטח-בך ]

Capítulos

Bíblias