Salmos 57

1 א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם--    בברחו מפני-שאול במערה

2 ב חנני אלהים חנני--    כי בך חסיה נפשי ובצל-כנפיך אחסה--    עד יעבר הוות

3 ג אקרא לאלהים עליון    לאל גמר עלי

4 ד ישלח משמים ויושיעני--    חרף שאפי סלה ישלח אלהים    חסדו ואמתו

5 ה נפשי בתוך לבאם--    אשכבה להטים בני-אדם--שניהם חנית וחצים    ולשונם חרב חדה

6 ו רומה על-השמים אלהים    על כל-הארץ כבודך

7 ז רשת הכינו לפעמי--    כפף נפשי כרו לפני שיחה    נפלו בתוכה סלה

8 ח נכון לבי אלהים נכון לבי    אשירה ואזמרה

9 ט עורה כבודי--עורה הנבל וכנור    אעירה שחר

10 י אודך בעמים אדני    אזמרך בלאמים

11 יא כי-גדל עד-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך [ (Psalms 57:12) יב  רומה על-שמים אלהים    על כל-הארץ כבודך ]

Capítulos

Bíblias