Salmos 6

1 א למנצח בנגינות על-השמינית    מזמור לדוד

2 ב יהוה אל-באפך תוכיחני    ואל-בחמתך תיסרני

3 ג חנני יהוה כי אמלל-אני    רפאני יהוה--כי נבהלו עצמי

4 ד ונפשי נבהלה מאד    ואת (ואתה) יהוה עד-מתי

5 ה שובה יהוה חלצה נפשי    הושיעני למען חסדך

6 ו כי אין במות זכרך    בשאול מי יודה-לך

7 ז יגעתי באנחתי--אשחה בכל-לילה מטתי    בדמעתי ערשי אמסה

8 ח עששה מכעס עיני    עתקה בכל-צוררי

9 ט סורו ממני כל-פעלי און    כי-שמע יהוה קול בכיי

10 י שמע יהוה תחנתי    יהוה תפלתי יקח [ (Psalms 6:11) יא  יבשו ויבהלו מאד--כל-איבי    ישבו יבשו רגע ]

Capítulos

Bíblias