Salmos 61

1 א למנצח על-נגינת לדוד

2 ב שמעה אלהים רנתי    הקשיבה תפלתי

3 ג מקצה הארץ אליך אקרא--    בעטף לבי בצור-ירום ממני    תנחני

4 ד כי-היית מחסה לי    מגדל-עז מפני אויב

5 ה אגורה באהלך עולמים    אחסה בסתר כנפיך סלה

6 ו כי-אתה אלהים שמעת לנדרי    נתת ירשת יראי שמך

7 ז ימים על-ימי-מלך תוסיף    שנותיו כמו-דר ודר

8 ח ישב עולם לפני אלהים    חסד ואמת מן ינצרהו [ (Psalms 61:9) ט  כן אזמרה שמך לעד--    לשלמי נדרי יום יום ]

Capítulos

Bíblias