Salmos 8

1 א למנצח על-הגתית    מזמור לדוד

2 ב יהוה אדנינו--    מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך    על-השמים

3 ג מפי עוללים וינקים--    יסדת-עז למען צורריך    להשבית אויב ומתנקם

4 ד כי-אראה שמיך    מעשה אצבעתיך-- ירח וכוכבים    אשר כוננתה

5 ה מה-אנוש כי-תזכרנו    ובן-אדם כי תפקדנו

6 ו ותחסרהו מעט מאלהים    וכבוד והדר תעטרהו

7 ז תמשילהו במעשי ידיך    כל שתה תחת-רגליו

8 ח צנה ואלפים כלם    וגם בהמות שדי

9 ט צפור שמים ודגי הים    עבר ארחות ימים [ (Psalms 8:10) י  יהוה אדנינו    מה-אדיר שמך בכל-הארץ ]

Capítulos

Bíblias