Salmos 87

1 א לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש

2 ב אהב יהוה שערי ציון--    מכל משכנות יעקב

3 ג נכבדות מדבר בך--    עיר האלהים סלה

4 ד אזכיר רהב ובבל--    לידעי הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם

5 ה ולציון יאמר--    איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה    עליון

6 ו יהוה--יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה

7 ז ושרים כחללים--    כל-מעיני בך

Capítulos

Bíblias