Salmos 92

1 א מזמור שיר ליום השבת

2 ב טוב להדות ליהוה    ולזמר לשמך עליון

3 ג להגיד בבקר חסדך    ואמונתך בלילות

4 ד עלי-עשור ועלי-נבל    עלי הגיון בכנור

5 ה כי שמחתני יהוה בפעלך    במעשי ידיך ארנן

6 ו מה-גדלו מעשיך יהוה    מאד עמקו מחשבתיך

7 ז איש-בער לא ידע    וכסיל לא-יבין את-זאת

8 ח בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און    להשמדם עדי-עד

9 ט ואתה מרום--    לעלם יהוה

10 י כי הנה איביך יהוה--    כי-הנה איביך יאבדו יתפרדו    כל-פעלי און

11 יא ותרם כראים קרני    בלתי בשמן רענן

12 יב ותבט עיני    בשורי בקמים עלי מרעים--    תשמענה אזני

13 יג צדיק כתמר יפרח    כארז בלבנון ישגה

14 יד שתולים בבית יהוה    בחצרות אלהינו יפריחו

15 טו עוד ינובון בשיבה    דשנים ורעננים יהיו [ (Psalms 92:16) טז  להגיד כי-ישר יהוה    צורי ולא-עלתה (עולתה) בו ]

Capítulos

Bíblias