Salmos 94

1 א אל-נקמות יהוה    אל נקמות הופיע

2 ב הנשא שפט הארץ    השב גמול על-גאים

3 ג עד-מתי רשעים יהוה    עד-מתי רשעים יעלזו

4 ד יביעו ידברו עתק    יתאמרו כל-פעלי און

5 ה עמך יהוה ידכאו    ונחלתך יענו

6 ו אלמנה וגר יהרגו    ויתומים ירצחו

7 ז ויאמרו לא יראה-יה    ולא-יבין אלהי יעקב

8 ח בינו בערים בעם    וכסילים מתי תשכילו

9 ט הנטע אזן הלא ישמע    אם-יצר עין הלא יביט

10 י היסר גוים הלא יוכיח    המלמד אדם דעת

11 יא יהוה--ידע מחשבות אדם    כי-המה הבל

12 יב אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה    ומתורתך תלמדנו

13 יג להשקיט לו מימי רע--    עד יכרה לרשע שחת

14 יד כי לא-יטש יהוה עמו    ונחלתו לא יעזב

15 טו כי-עד-צדק ישוב משפט    ואחריו כל-ישרי-לב

16 טז מי-יקום לי עם-מרעים    מי-יתיצב לי עם-פעלי און

17 יז לולי יהוה עזרתה לי--    כמעט שכנה דומה נפשי

18 יח אם-אמרתי מטה רגלי    חסדך יהוה יסעדני

19 יט ברב שרעפי בקרבי--    תנחומיך ישעשעו נפשי

20 כ היחברך כסא הוות    יצר עמל עלי-חק

21 כא יגודו על-נפש צדיק    ודם נקי ירשיעו

22 כב ויהי יהוה לי למשגב    ואלהי לצור מחסי

23 כג וישב עליהם את אונם--    וברעתם יצמיתם יצמיתם    יהוה אלהינו

Capítulos

Bíblias