Jó 18

1 Şuahlı Bildat şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Ne zaman bitecek bu sözler? 2 Biraz anlayışlı olun da konuşalım.

3 Niçin hayvan yerine konuyoruz, 2 Gözünüzde aptal sayılıyoruz?

4 Sen kendini öfkenle paralıyorsun, 2 Senin uğruna dünyadan vaz mı geçilecek? 2 Kayalar yerini mi değiştirecek?

5 ‹‹Evet, kötünün ışığı sönecek, 2 Ateşinin alevi parlamayacak.

6 Çadırındaki ışık karanlığa dönecek, 2 Yanındaki kandil sönecek.

7 Adımlarının gücü zayıflayacak, 2 Kurduğu düzene kendi düşecek.

8 Ayakları onu ağa götürecek, 2 Kendi ayağıyla tuzağa basacak.

9 Topuğu kapana girecek, 2 Tuzak onu kapacak.

10 Toprağa gizlenmiş bir ilmek, 2 Yoluna koyulmuş bir kapan bekliyor onu.

11 Dehşet saracak onu her yandan, 2 Her adımında onu kovalayacak.

12 Gücünü kıtlık kemirecek, 2 Tökezleyince, felaket yanında bitiverecek.

13 Derisini hastalık yiyecek, 2 Kollarıyla bacaklarını ölüm yutacak.

14 Güvenli çadırından atılacak, 2 Dehşet kralının önüne sürüklenecek.

15 Çadırında ateş oturacak, 2 Yurdunun üzerine kükürt saçılacak.

16 Kökleri dipten kuruyacak, 2 Dalları üstten solacak.

17 Ülkede anısı yok olacak, 2 Adı dünyadan silinecek.

18 Işıktan karanlığa sürülecek, 2 Dünyadan kovulacak.

19 Ne çocuğu ne torunu kalacak halkı arasında, 2 Yaşadığı yerde kimsesi kalmayacak.

20 Batıdakiler onun yıkımına şaşacak, 2 Doğudakiler dehşet içinde bakacak.

21 Evet, kötülerin yaşamı işte böyle son bulur, 2 Tanrı'yı tanımayanların varacağı yer budur.››