Versículos do Dia

Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest. Provérbios 10:19

Ale buď řeč vaše: Jistě, jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od toho zlého jest. Mateus 5:37