Versículos do Dia

Řekl jsem dále: Není to dobře, což děláte. Zdali v bázni Boha našeho nemáte choditi raději než v pohanění pohanů, nepřátel našich? Neemias 5:9

Ač jestliže jste ho slyšeli a o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v Ježíšovi,Totiž, složiti ono první obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících, Efésios 4:21,22