Versículos do dia

da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attrår.

Men Gud er mægtig til at lade al Nåde rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,